VVS-TEKNISKE KONSULENTER

«Sammen på veien mot
en profesjonell, attraktiv
og sikker teknologisk løsning»
Renseanlegg for vann & avløp
Skoler og barnehager
Syke- og aldershjem
Forretningsbygg
Omsorgsboliger
Boligprosjekter
Kloakkanlegg
Idrettshaller
Kirkebygg
Industri

OM PLANTEKNIKK

Planteknikk er et rådgivende ingeniørfirma innen fagområdet VVS. Firmaets arbeidsområde omfatter prosjektering og oppfølging av VVS-tekniske installasjoner i et prosjekt.
Våre kunder er store og små aktører innen både privat og offentlig sektor.

FAGKOMPETANSE

Planteknikk ble etablert i 1991 i Fredrikstad. Firmaet har derfor gjennom flere år opparbeidet seg bred erfaring og kompetanse innen VVS-faget.

KVALITET OG SIKKERHET

Som prosjekterende aktører er vi bevisste på våre miljømessige og økonomiske forpliktelser. For å oppnå dette har vi i tillegg til å følge lover og forskrifter, utviklet egne rutiner og prosedyrer i vårt prosjekteringsarbeide.
Pancoveien 28, 1624 GRESSVIK
Tlf: 69300896 - Fax: 69300899
E-post: firmapost@planteknikk.no
Org.nr: 962 202 748
Kopirett © 2009 Planteknikk AS. Alle rettigheter reservert. Utviklet av Viavebb AS.